Interneto planas nuosavų namų gyventojams Širvintų mieste:

Plano pavadinimas: „Kubo Asmeninis“

Mėnesinis abonentinis mokestis: 13 EUR

Sparta Lietuvoje: *iki 15 Mb/s

Sparta užsienyje: *iki 10 Mb/s

Pajungimo mokestis: **Individualiai

Sutartis: Neterminuota

Įranga: Antena suteikiama naudojimosi paslauga laikotarpiui nemokamai.

Paslaugos teikimo vieta: Širvintose ir aplinkui kelių km. spinduliu pvz.: Kabalda, Širvintų km. ir kituose rajonuose esantys nuosavi namai    


*Sparta Lietuvoje ir užsienyje - nurodoma greitaveikia yra vidutinė ir teikiama didžiają dalį laiko, ji gali svyruoti priklausomai nuo tinklo apkrovos ar kitų veiksnių. Minimali greitaveika turi būti ne žemesnė nei 5 Mbps. Maksimali greitaveika priklausomai nuo tinklo aprovos, naudojamos įrangos specifikacijų gali būti iki 100 Mbps.

**Individualiai - pajungimo mokestis paskaičiuojamas pagal interneto pajungimui sugaištą laiką ir kitus kaštus. Į pajungimui skirtą laiką įskaitomas kabelio nutiesimas iki abonento kompiuterio, personalinio kompiuterio konfigūravimas, serverio konfigūravimas, antenos, kitų komponentų montavimas ir konfigūravimas.

*****

Daugiau informacijos:

• Interneto planas teikiamas nuosavų namų gyventojams Širvintose ir kelių km. spinduliu;
• Interneto planas teikiamas 24 val. per parą be apribojimų;
• Parsiųstų ir išsiųstų duomenų kiekis nėra skaičiuojami;
• Kokybiškas ir greitas internetas;
• Nereikia papildomos įrangos(modemų ar maršrutizatorių);
• Galimybė namuose prijungti iki 3-jų kompiuterių(jei kompiuterių 2 ar daugiau, tuomet reikalinga papildoma įranga);
• Neterminuota sutartis;
• Laidai ir kitos medžiagos suteikiamos naudojimosi paslauga laikotarpiui;
• Atsiskaitymas pavedimu;
• Gedimų šalinimas 24-ių valandų bėgyje;

 

Pagal Europos tinklų neutralumo reglamento (2015/2120ES) tesinius reikalavimus, Abonentui pateikiame informaciją apie naudojimąsį IĮ „IT Kubas“ tiekiamu internetu ir šiai paslaugai taikomas specialias sąlygas 

 1.      Informacija apie taikomas srauto valdymo priemones

Vykdytojas, teikdamas paslaugas savo Abonentams ir siekdamas užtikrinti stabilų bei nenutrūkstamą duomenų tinklo veikimą, kai kuriais atvejais gali naudoti srauto valdymo priemones, kurios skirtos duomenų srautų sureguliavimui tinkle. Vykdytojo duomenų valdymo priemonės taikomos užtikrinant visiems atvirą ir neprioretizuotą interneto turinio naudojimą ir siekiant aukščiausios paslaugų teikimo kokybės kiekvienam Abonentunet ir tais atvejais, kai Vykdytojo tinklas yra itin apkrautas.

 

Aukščiau išvardintais tikslais Vykdytojas turi teisę taikyti žemiau aprašytas srauto valdymo priemones:

-          paslaugų apribojimus, kai ribojimai susiję turinio, taikomųjų programų ar paslaugų teisėtumu arba su visuomenės sauga (pagal ES ir LR teisės aktus ir / arba įgaliotų institucijų sprendimus / nurodymus);

-          įvairias tinklo apsaugos priemones saugant Abonentą nuo virusų, kibernetinių atakų, kurios atsiranda plintant kenkėjiškai programinei įrangai arba atliekant kitus panašaus pobūdžio kenkėjiškus veiksmus.

Nustačius, kad Vykdytojo tinklo atžvilgiu vykdomi tokie paminėti kenkėjiški veiksmai, Vykdytojas gali imtis įvairių priemonių jiems neutralizuoti – pavyzdžiui, blokuoti tam tikrus IP adresus arba jų prievadus;

-          srauto valdymo priemones, skirtas užkirsti kelią gresiančiai Vykdytojo tinklo perkrovai ir siekiant sušvelninti tinklo perkrovos poveikį, kai jis susidaro laikinai arba išimtinėmis aplinkybėmis. Įgyvendinant šias srauto valdymo priemones, visoms tinkle esančioms lygiavertėms srauto kategorijoms taikomos vienodos valdymo sąlygos;

-          įrangos gedimo. 

Tinklo srauto valdymas gali pasireikšti ir kitais atvejais – pavyzdžiui Vykdytojo didmeninės skirtinės interneto linijos teikėjui taikant kokius nors apribojimus.

Visais atvejais naudojant srauto valdymo priemones yra užtikrinamas Abonento privatumas ir asmens duomenų apsauga.

2.      Informacija apie paslaugos kokybės parametrus

Toliau pateikiama informacija apie tai, kokį praktinį poveikį interneto prieigos paslaugoms ir ypač – Abonento naudojimuisi turiniu, taikomosiomis programomis ir paslaugomis – gali turėti duomenų kiekio apribojimai, sparta ir kiti paslaugos kokybės parametrai Vykdytojo tinkle.

Duomenų kiekio aprobojimai

Duomenų kiekio apribojimų nėra.

Duomenų sparta

Vykdytojas savo Abonentams netaiko jokių interneto duomenų perdavimo spartos apribojimų. Žemiau pateikiamos mažiausios, vidutinės bei maksimalios duomenų parsisiuntimo bei išsiuntimo spartos:                                                                                                                                                 

  • Mažiausia sparta gali būti 5 Mbps į Lietuvos tinklus ir 5 Mbps į užsienio tinklus (duomenų parsisiuntimas ir išsiuntimas).
  • Vidutinė sparta 15 Mbps į Lietuvos tinklus ir 10 Mbps į užsienio tinklus (duomenų parsisiuntimas ir išsiuntimas).
  • Maksimali sparta iki 100 Mbps į Lietuvos tinklus ir iki 100 Mbps į užsienio tinklus (duomenų parsisiuntimas ir išsiuntimas).

Maksimali sparta gali būti pasiekiama, esant mažoms Vykdytojo tinklo apkrovoms ir priklauso nuo naudojamos įrangos ryšio kokybės bei kitų techninių veiksnių. Vidutinė sparta yra nurodoma sutartyje ir yra teikiama 80 procentų laiko Abonentunaudojantis Vykdytojo tinklu. Mažiausia galima sparta gali būti dėl didelio Vykdytojo tinklo apkrovimo arba gedimo, ar kitų veiksnių dėl kurių Abonento naudojimasis interneto ryšio paslaugomis gali sulėtėti.

 

Sąlygos kurios gali daryti įtaką duomenų perdavimo greičiui bei kokybei:

-          Padidėjusi tinklo apkrova ar tinklo perkrova. Tam tikru metu duomenų perdavimo greičiui, užlaikymui įtaką gali daryti spartus apkrovos padidėjimas, pavyzdžiui – vakarais, švenčių laikotarpiais ir pan.

Vykdytojas siekdamas pašalinti trikdžius, gedimus ar išpuolius prieš tinklą turi teisę atlikti techninių parametrų pakeitimus tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu.

-          Abonento naudojama galinio įrenginio specifikacija bei funkciniai ypatumai (palaikomos technologijos, palaikomas maksimalus greitis, komplektacija, programinės įrangos versija ir pan.). Pavyzdžiui Abonento įrangai palaikant tik 10 Mbps greičio jungtį,  Abonentas negalės pasiekti didesnio greičio.

-          Duomenų serverio, iš kurio gaunama informacija, apkrovimas, jo susijungimo su internetu sparta ir kiti serverių veiklos parametrai.

-          Trečiųjų šalių įtaka paslaugos kokybei – sparta, užlaikymas, pasiekiamumas priklauso nuo paslaugų teikėjų (pavyzdžiui, FacebookYouTube ir pan.) taikomų paslaugų specifikacijų.   

3. Teisių gynimo priemonės

Abonentas, nustatęs nuolatinį ar nuolat pasikartojantį skelbiamų kokybės parametrų neatitinkantį interneto prieigos paslaugos veikimą ar manantis, kad Vykdytojakitaip pažeidžia Abonento teisę į kokybišką paslaugų gavimą, gali pasinaudoti teisių ginimo priemonėmis ir kreiptis į Vykdytoją raštu.